Lakorn Quiz

Home xx

ท่านสามารถทำรายการผ่านระบบ 3G/4G เท่านั้น

logo

สามารถแก้ไขได้ดังนี้

-กรุณาปิด WiFi ก่อนทำรายการทุกครั้ง-

  1. ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่า3G/4G กับทางเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่
  2. สามารถสมัครผ่านช่องทาง USSD กด *471*11# แล้วโทรออก
  3. กรุณาเข้าหน้านี้อีกรอบ หากยังไม่สามารถใช้บริการได้
    กรุณาติดต่อ Call Center กด *12399(5บ./น.)
    (จ.-อา. 8.00-22.00น.)